FASCIAL YOGA IMMERSION  / PONOŘENÍ DO FASCIÁLNÍ JÓGY /

Termíny:

 

Objevte jednotu tkáně - přístup orientovaný podle Yin-Yang

Tento jedinečný, naprosto pohlcující přístup vám umožní ponořit se hluboko do fascinujícího světa fascií; vám poskytne nástroje k optimální integraci fasciální stimulace do vaší jógy. Porozumějte anatomii fascií, základním principům stimulace fasciální tkáně a možným spojením s východními principy meridiánů, nádi a toku prány. Objevte pohyb vody napříč tkání a důležitost působení zvukových vibrací na fasciální systém.

Fascie jsou nyní středem pozornosti. Není tedy překvapením, že na tomto poli v současnosti existuje značný počet vzrušujících nejmodernějších výzkumných studií. Fascie byly až příliš dlouho ignorovány a bylo na ně nahlíženo pouze jako na obalový orgán jak anatomy, tak i pohybovými specialisty. Za posledních 5-10 let však došlo k obrovskému boomu fascinujícího výzkumu povahy fascií, což jen dokazuje, jak jsou pro naše zdraví důležité. Fasciální síť, která je optimálně stimulovaná, je pružná a odolná. Hraje klíčovou roli ve formování našeho těla a pomáhá jeho porozumění a uvědomění. V místech, kde naše fasciální síť není dostatečně stimulovaná, má tendenci lepit se a srůstat, ztrácí pružnost i odolnost, což povede k omezení našeho pohybu, zvýšení rizika zranění a konečně také k bolesti

Fasciální jóga spojuje Bhakti Yinyasa jógu s principy fasciálního tréninku, založeného na práci Dr. Roberta Schleipa (Skupina fasciálního výzkumu, Univerzita v Ulmu, Německo), mezinárodního vědeckého výzkumu a pohybových expertů. Zahrnuje prvky Yin jógy a dalších Yin technik, aby zvýšila propriocepci a smyslové povědomí v kombinaci s dynamičtějšími Yang prvky a integruje základní principy fasciálního tréninku v jógové praxi.

Jóga a fascie

Ve světě jógy je o fasciích slyšet čím dál tím víc. Avšak vzhledem k množství informací, kterým jsme doslova bombardování, by se trenéři jógy mohli ptát: co přesně fascie jsou? Nestimulujeme je jógou tak či tak? Je fasciální jóga to samé, jako Yin jóga? Jak můžeme začlenit západní vědecké principy fasciálního tréninku do našeho cvičení jógy bez toho, abychom ztratili v podstatě jádro všeho, čím jóga je? Jaká jsou možná spojení s meridiány a jogínskou filozofií? Jak pracovat s pěnovými válečky a jak je začlenit do našeho cvičení? Tento pohlcující kurz odpoví na všechny tyto otázky.

Proč právě tento kurz?

Ačkoli k částečné stimulaci fasciální sítě dochází již při cvičení běžných ásan, pro optimální stimulaci a zdraví fasciální tkáň vyžaduje něco více, než pouze strečink. Elastické prvky fasciálního systému, například šlachy, nejsou při cvičení ásan stimulovány optimálně. Stimulaci fasciální tkáně prohloubíte například přidáním trojrozměrných variací do pohybových rovin. Vzhledem k tomu, že pružnost fasciální tkáně hraje důležitou roli při prevenci zranění, je velmi důležité naučit se efektivně fasciální tkáň při józe stimulovat, což platí také pro naše studenty a klienty.

Fasciální tělesné typy

Můžeme najít rozdíl mezi jistými genetickými predispozicemi fasciální tkáně.

Vikingský typ má tendence mít tužší pojivovou tkáň (hypomobilní).

Typ chrámové tanečnice má naopak tendenci mít velmi měkkou pojivovou tkáň (hypermobilní).

V závislosti na tom, jaké tendence pojivová tkáň každého jedince vykazuje, budou vždy určité techniky fasciální stimulace pro někoho prospěšnější, než pro někoho jiného. Toto byste měli pečlivě zvážit při návrhu svých lekcí a při práci s klienty. Rozpoznání a naučení se přizpůsobovat jógu odlišným tělesným typům, je základní částí tohoto kurzu.

Zvuk

V mnoha případech, avšak zejména při aplikaci uvolnění a pomalých strečinkových technikách, použití zvuku vyvolá v těle vibrace a dochází tak ke stimulaci tkáně a nervového systému na hlubší úrovni, než při běžném pohybovém tréninku. Naučíme se se zvukem pracovat pro prohloubení fyziologických účinků pohybového tréninku.

Hluboké uvědomování a vnímání  těla

Fasciální jóga vytváří dynamickou a povznášející jógovou praxi, která vás hluboce propojí s vaším tělem, dechem a s vaší nejhlubší podstatou. Pomocí posilovacích a uvolňovacích cvičení stimuluje náš největší smyslový orgán optimálním způsobem. To nám pomáhá v propojení s naším nejhlubším vnímáním a umožňuje nám následovat naši vnitřní pravdu.

Obsah ponoření

Fasciální anatomie a fyziologie - struktura, geneze a adaptační procesy fascií; genetické predispozice; koncept tensegrity; přesuny sil; forma následuje funkci (individuální anatomie); vliv výživy, zátěže a teploty.

Zásady fasciální stimulace

- Fasciální strečink - strečink v dlouhých řetězcích; trojrozměrné změny úhlů a aktivní zatížení

- Princip pružiny, odrazová pružnost - elastické vlastnosti fascií; mechanismus katapultu

- Fasciální uvolnění - masáže a rehydratace s pomocí pěnových válců a míčků

-  Smyslové zostření, znovuvnímání - mikro pohyby; dotek; zvukové vibrace

- Charakteristické vlastnosti fascií v kontextu jogínské filozofie - sutra, prána, meridiány, rezonance, psychologické aspekty, sounáležitost a provázanost

- Integrace fasciálních aspektů do jógové praxe - praktická aplikace; programování a řazení; podpora a asistence

Časový rozvrh dne:

 7:30 - 8:00     Meditace

 8:00 - 09:30   Praktická část

 9:30 - 10:15   Snídaně 

10:15 - 13:00  Teoretická část

13:00 - 14.00  Oběd

14:00 - 15:30   Teoretická část

15:30 - 17:00   Praktická část

¨

Cena:

1 měsíc před začátkem 12.990 Kč  nebo 489 Euro  

poté 13.890 Kč nebo 529 Euro

Zahrnuje:

  • výuku
  • manuál a překlad do ČJ
  • přístup k videonahravkám lekcí v rámci IMMERSION 
  • certifikát, malé občerstvení / voda, káva, čaj, ovoce /
  • společná snídaně druhý den 

Podívejte se, jak probíhalo naše poslední Fascial Yoga Immersion školení: https://www.youtube.com/watch?v=R9Cvj9WLitY

Místo konání: 

 

Školitel:

Daniela Meinl / Německo /

Učitelka jógy, Fascial Fitness Master Trainer, Advanced bodybliss Trainer

Daniela je certifikovanou učitelkou Bhakti Vinyasa Flow jógy, prošla kurzy v Německu a v Rishikeshi v Indii a studovala Thai Yoga Massage v Chiang Mai v Thajsku.

Od získání certifikátů jako Advanced bodybliss Trainer od Diva G. Müller a Dr. Roberta Schleipa
v roce 2008 s nimi úzce spolupracovala, absolvovala celý Fascial Fitness Course System, a stala se jedním z prvních Fascial Fitness Master Trainers. Věnuje se lekcím, workshopům a tzv. retreats více, než 12 let a jako součást výukového týmu Fascial Fitness Association ji nyní převážně zaměstnávají workshopy a školení trenérů.

Ze své lásky k józe a fasciím dokázala obě filozofie zkombinovat v novém formátu a ve workshopech a při školení trenérů učí lektory z celého světa, jak do jógy integrovat fasciální stimulaci. 

 

 

Termíny:

Vytvořil CleverSystem.cz